Se incarca...

Ai transport gratuit la toate comenzile de minim 500 lei si maxim 40 Kg. Afla mai multe aici

Termeni si conditii

 1. Preambul

 

 1. Societatea Tour Impex Grpup SRL este administratorul site-urilor de internet tig.rowww.expertscule.ro și www.agricultorulroman.ro (în continuare „site-urile”).

 

 1. Tour Impex Group SRL (în continuare „TIG” sau „Operatorul”) este o societate de naționalitate română constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu domeniul principal de activitate codificat CAEN 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.

 

 1. Atributele de identificare ale societății sunt după cum urmează:
  1. Sediu social: Deva, str. Împăratul Traian, bl. 16, ap. 15, jud. Hunedoara;
  2. Adresă de Corespondență: Deva, Calea Zarandului, nr. 70, jud. Hunedoara.
  3. Număr de înregistrare în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara: J20/906/1991;
  4. Cod unic de Înregistrare: RO 2118330 (Societatea este plătitoare de TVA).

 

 1. Prin intermediul site-urilor, Operatorul prezintă clienților și potențialilor clienți profilul companiei, pachetele de produse puse în vânzare, rețeaua sa de parteneri și facilitează vânzarea produselor sale prin funcția Magazin Online.

 

 1. În desfășurarea activității sale, TIG deține calitatea de operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”).

 

 1. TIG respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care beneficiază, sub orice formă, de serviciile noastre, motiv pentru care folosește date cu caracter personal în mod responsabil, doar în scopul în care au fost colectate, strict în măsura în care acestea sunt necesare pentru realizarea scopurile și doar atâta timp cât au la bază un temei legal valid.

 

 1. Pentru a asigura un climat de transparență care să favorizeze o bună înțelegere a activității Operatorului, prin prezenta Politică de Confidențialitate vom adresa următoarele aspecte ce țin de confidențialitatea datelor personale:

 

 1. Definițiile utilizate;
 2. Descrierea activității TIG;
 3. Scopul prelucrării și categorii de date cu caracter personal procesate;
 4. Sursa datelor;
 5. Temeiurile legale pentru procesarea;
 6. Politica de
 7. Cine are acces la date.
 8. Durata de stocare;
 9. Măsuri de securitate adoptate.
 10. Drepturile Persoanelor Vizate de prelucrare.
 11. Modificări ale politicii de confidențialitate;

 

 1. Definiții utilizate

 

 1. Definițiile utilizate în continuare sunt conforme celor descrise de Regulament:
  1. „date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”);
  2. „prelucrare” – orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, utilizarea, divulgarea, transmiterea, ștergerea sau distrugerea;
  3. creare de profiluri” – orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică;
  4. „operator” – persoana care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  5. persoană împuternicită de operator” – persoana care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
  6. persoană autorizată de operator” – salariații autorizați să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.
  7. consimțământ” – orice manifestare de voință a persoanei vizate, liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
  8. date privind sănătatea” – date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;
  9. „beneficiari” – persoanele fizice care beneficiază, sub orice formă de serviciile TIG, inclusiv utilizatorii site-urilor.

 

 1. Descrierea activității TIG

 

 1. În desfășurarea activității sale, Operatorul pune la dispoziția Beneficiarilor săi, direct sau prin intermediul site-urilor, următoarele:
  1. Vânzarea de scule,motounelte,utilaje
  2. Furnizarea de service pentru mărcile de produse comercializate in garantie
  3. Furnizarea de servicii post vânzare pentru bunurile comercializate.

 

 1. În susținerea activității sale, Operatorul apelează la serviciile unor terți, ce prestează servicii de curierat, procesare de plăți, marketing și servicii IT. În accepțiunea Regulamentului, aceștia au natura unor Persoane Împuternicite.

 

 1. În activitatea sa, Operatorul utilizează servicii de marketing pentru promovarea serviciilor sale, atât prin unelte de marketing direct cât și prin utilizarea serviciilor de publicitate personalizată puse la dispoziție de furnizorii de astfel de servicii Google și Facebook. Aceștia operează date cu caracter personal conform propriei politici de confidențialitate.

 

 1. Scopurile prelucrării și categoriile de date cu caracter personal procesate

 

 1. Operatorul prelucrează date cu caracter personal ale Beneficiarilor serviciilor sale pentru prezentarea produselor, facilitarea încheierii și executării contractelor, prestarea efectivă a serviciilor, facturare și comunicarea facturilor, transmiterea unor oferte promoționale, asigurarea și îmbunătățirea funcționalității site-urilor și în alte scopuri strâns legate de activitatea noastră și de serviciile puse la dispoziția Beneficiarilor.

 

 1. De asemenea, Operatorul poate prelucra date cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor obligații legale și în scopul promovării, apărării și realizării intereselor sale legitime.

 

 1. Principalele categorii de date cu caracter personal prelucrate sunt nume și prenume, Adresa, Număr de telefon, Adresă de e-mail. Pentru emiterea facturilor se poate solicita codul numeric personal și contul bancar.

 

 1. La momentul realizării unei plăți on-line, Operatorul sau persoanele împuternicite de aceasta pot solicita date privind titularul, numărul și data expirării și codul de securitate al cardului.

 

 • Sursa informațiilor procesate

 

 1. În principal, Operatorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de către Beneficiari. Informațiile respective sunt furnizate la momentul realizării unei comenzi pe site-uri, la momentul încheierii unui Contract sau la momentul realizării unei plăți on-line.

 

 1. Temeiurile legale în baza cărora are loc procesarea;

 

 1. Temeiul principal în baza căruia Operatorul procesează date cu caracter personal este consimțământul explicit sau implicit al Beneficiarului. Consimțământul există la momentul emiterii unei comenzi către TIG și se cere la momentul semnării oricărui Contract. În baza Comenzii și/sau Contractului, Operatorul procesează toate categoriile de date strict necesare pentru semnarea și pentru executarea respectivului Contract.

 

 1. Operatorul solicită Beneficiarilor consimțământul, în mod distinct, prelucrarea datelor în vederea realizării unor comunicări promoționale (newsletter) prin e-mail. În lipsa consimțământului, TIG nu realizează astfel de comunicări.

 

 1. Consimțământul este necesar și pentru utilizarea de către TIG a unor programe tip Cookie pe site-uri. La momentul primei accesări a unuia dintre site-uri, Beneficiarului i se solicită consimțământul pentru utilizarea programelor Cookie și este informată despre faptul că își poate retrage oricând acest consimțământ, situație în care folosirea Cookie va înceta pentru viitor.

 

 1. Politica de „Cookie”

 

 1. Cookie-urile reprezintă un element esențial în funcționarea site-urilor moderne, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase si adaptata preferințelor si intereselor fiecărui utilizator. Refuzul utilizării cookie sau dezactivarea acestora poate afecta unele dintre funcționalitățile site-ului putând duce până la nefuncționarea acestuia.

 

 1. Site-urile administrate de TIG pot folosi cookie-uri, atât proprii, cât și provenind de la terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență cât mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui Beneficiar.

 

 1. Principalele roluri ale programelor tip Cookie sunt:
  1. Personalizarea anumitor setări precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in coșul de cumpărături (si memorarea acestor opțiuni), accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului “înainte” si “înapoi
  2. Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât sa le poată face mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.
  3. Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse într-un anumit site;
  4. Îmbunătățesc eficienta publicității online.

 

 1. Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un server (site) unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informațiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului.

 

 1. Cookie-urile, in sine, nu solicita informații cu caracter personal si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Menționăm că această tehnologie nu conține programe software, viruși sau spyware.

 

 1. Pe site-urile TIG se utilizează două categorii de Cookie-uri: Cookie-uri de funcționalitate (de performanță, de geo-targeting, de sesiune) și cookie-uri de publicitate și management (cookie-uri emise de terți, cookie-uri de înregistrare pe site, cookie-uri de analiză)

 

 1. Utilizatorii pot determina măsura în care TIG folosește cookie-uri în două modalități:
  1. Prin manifestarea Consimțământului în utilizarea Cookie-urilor. Consimțământul pentru utilizarea cookie se solicită utilizatorului la prima accesare a site-ului. În cazul în care consimțământul nu este acordat, site-ul nu va implementa În cazul în care consimțământul a fost acordat, acesta poate fi retras oricând de către utilizator în secțiunea Sterge cookie

 

 1. Utilizatorii au opțiunea de a seta browser-ul astfel încât sa respingă cookies. Majoritatea programelor browser sunt setate inițial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteți modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil (smartphone, tabletă).In acest caz însă, va exista un impact negativ asupra navigării pe site-ul nostru și asupra unora dintre funcționalitățile oferite de site.

 

 1. Daca doriți sa afli mai multe informații despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam următoarele site-uri
  1. https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies (engleză)
  2. http://www.allaboutcookies.org/ (engleză)
  3. http://www.youronlinechoices.com/ro/ (română)

 

 1. Cine are acces la date

 

 1. În primul rând, acces la datele cu caracter personal procesate de TIG au Salariații. Pe lângă salariații, au acces la datele cu caracter personal Persoanele Împuternicite, în special curierii prin intermediul cărora livrăm Beneficiarilor bunurile achiziționate..

 

 1. În toate cazurile TIG a luat măsuri prin care atât Persoanele autorizate cât și Persoanele Împuternicite s-au obligat la rândul lor să garanteze securitatea și confidențialitatea datelor, precum și să răspundă de orice breșă de securitate a acestora.

 

 1. De asemenea, Operatorul s-a asigurat că Persoanele Împuternicite au obligația să dea curs cererilor primite de la Beneficiari privind rectificarea, restricționarea, blocarea sau ștergerea respectivelor date cu caracter personal.

 

 1. Beneficiarii pot solicita Societății indicarea în concret a tuturor terților cărora le sunt dezvăluite date lor cu caracter personal prin transmiterea unei cereri în acest sens la oricare dintre coordonatele de contact indicate în prezenta Politică.

 

 • Durata de stocare

 

 1. Operatorul va stoca datele cu caracter personal procesate, în condiții de siguranță, pentru perioada minimă impusă de lege sau de realizarea interesului său legitim, în funcție de categoriile de date prelucrate.

 

 1. Ca regulă de principiu, datele Persoanelor Vizate for fi stocate pe site doar pentru persoanele care si-au dat acordul explicit prin inregistrarea unui cont pe site-urile societatii si vor fi sterse oricand prin trimiterea unui email la adresa protectiadatelor@tig.ro

 

 • Măsuri de securitate adoptate de Operator.

 

 1. Operatorul garantează o prelucrare transparentă, sigură și confidențială a datelor cu caracter personal prin intermediul unor măsuri organizatorice aplicate în cadrul societății și în relația cu Persoanele Împuternicite și prin intermediul unor măsuri tehnice aplicate infrastructurii ce stă la baza prelucrării.

 

 1. Din punct de vedere organizatoric, Operatorul a realizat programe de instruire a personalului cu privire la rigorile prelucrărilor de date cu caracter personal, a adoptat politici și proceduri interne în materie. În relația cu Persoanele Împuternicite a încheiat clauze contractuale obligatorii prin care acestea din urmă garantează prelucrarea conformă a datelor transmise și a verificat existența unor măsuri minimale adoptate de acestea în acest sens.

 

 1. Din punct de vedere tehnic, Operatorul utilizează baze de date securizate, utilizează criptarea datelor si cu acces limitat la date, pe bază de user și parolă și implementează tehnologii actualizate de securizare a infrastructurii sale fizice și informatice.

 

 1. Drepturile persoanei vizate de prelucrare.

 

 1. TIG promovează transparența și controlul în tot ceea ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor sale. În acest context este important de reținut că toate Persoanele Vizate beneficiază de o serie de drepturi în relația cu Operatorul, după cum urmează:
 2. dreptul de a avea acces la date – Operatorul va comunica Persoanelor Vizate, la cerere, și în principiu gratuit, informații privind categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora le-au fost divulgate sau urmează să fie divulgate, temeiul legitim al prelucrării și al divulgării, perioada preconizată de stocare sau criteriile de determinare a acestei perioade, și eventual, existența unui proces decizional automatizat și/sau crearea de profiluri.
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor – în situația în care există erori cu privire la datele prelucrate, Persoana Vizată are posibilitatea să ceară Operatorului rectificarea și/sau completarea acestora. Operatorul va comunica cererea de rectificare tuturor terților ce procesează în numele său respectivele date cu caracter personal și va verifica modul de soluționare a cererii de către terți, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 4. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor – Operatorul va restricționa prelucrarea datelor (cu excepția stocării) în următoarele situații:
  1. atunci când s-a constatat inexactitatea datelor prelucrate, pentru perioada necesară verificării inexactităților și eventual rectificării acestora;
  2. când prelucrarea este ilegală iar Persoana Vătămată se opune ștergerii acestor date solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
 • când pentru Operator prelucrarea datelor nu mai este necesară însă Persoana Vizată le solicită pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
 1. în perioada în care se verifică dacă într-un anumit caz de prelucrare interesul legitim al Persoanei Vizate prevalează asupra interesului Operatorului.
 1. Dreptul de a solicita ștergerea datelor – Operatorul va șterge datele, la cerere, în situația în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu mai subzistă niciun temei legal pentru prelucrare, precum și în situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
 2. Dreptul de a solicita transferul datelor către un alt operator – La cererea Persoanei Vizate, Operatorul va transmite datele solicitate către un terț indicat de aceasta.
 3. Dreptul de a se opune prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri – în lipsa consimțământului Persoanei Vizate, emis conform legii, Operatorul nu va prelucra datele acesteia în scopuri de marketing..
 4. Dreptul de a se opune unui proces decizional automatizat.
 5. Dreptul de a-și retrage consimțământul atunci când prelucrarea se face în temeiul acestuia, cu mențiunea că prelucrările realizate anterior retragerii consimțământului sunt valide.

 

 1. Vă puteți exercita aceste drepturi prin comunicarea unei Cereri către Operator la următoarele coordonate de contact ale TIG:
  1. Poștă: Tour Impex Group SRL – Deva, Calea Zarandului, nr. 70, jud. Hunedoara;
  2. E-mail: protectiadatelor@tig.ro
  3. Telefon: 0723300562

 

 1. Pe lângă exercitarea drepturilor indicate mai sus, aveți posibilitatea sesizării oricăror nereguli privind prelucrarea de către TIG a datelor dvs. la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa de contact dataprotection.ro.

 

 1. Modificări ale politicii de confidențialitate

 

 1. În funcție de schimbările intervenite în activitatea concretă a TIG, cu impact asupra operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, TIG va modifica în consecință prezenta Politică, urmând a face publice aceste modificări.

Termeni si Conditii Generale

Prezentul document prin continutul sau pune la dispozitia tertilor utilizatori Regulamentul privind termenii si conditiile de utilizare a site-ului Expert scule (expertscule.ro).

Site-ul Expert scule (expertscule.ro) este operat de societatea TOUR IMPEX GROUP SRL, cu sediul in Calea Zarandului, nr. 70, Hunedoara, DEVA, inscrisa in Registrul Comertului cu numarul J20/906/1991. Utilizarea site-ului (incluzand accesul, navigarea si cumpararea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor si conditiilor enuntate in cuprinsul prezentului document cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta.

Administratorul site-ului Expert scule (expertscule.ro) isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestui acord, fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza, denumite in continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment.

Datorită faptului că dispunem de 10 magazine fizice este posibil ca unele produse să devină indisponibile în stoc chiar dacă în prealabil acestea au fost comandate. În acest caz ne rezervăm dreptul de a vă anula comanda fiind notificat ulterior de acest aspect.

Continutul site-ului si drepturile de proprietate intelectuala

Continutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, in alte scopuri decat cele expres si legal permise. Extragerea oricaror informatii urmata de orice utilizare in scop comercial care depaseste sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vanzare ori licentiere si fara a avea in prealabil un consimtamant scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o incalcare a termenilor si conditiilor.

Sunteti de asemenea de acord sa nu afectati si interferati in vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restrictioneaza utilizarea, copierea unui continut sau elemente care intaresc limitele de utilizare a siteului sau a continutului acestuia.

Dreptul consumatorilor de denuntare unilaterala a contractului

conform OUG nr. 34/2014

Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile, doar în cazul persoanelor fizice.

Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi

Nume si prenume: Tour Impex Group

Adresa poştală : Deva, Calea Zarandului, nr. 70, cod 330182

Numărul de telefon 0254/229983

Numărul de fax 0254/229983

Adresa de e-mail : marketing@tig.ro

-cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu,o scrisoare trimisă prin poştă, e- mail sau prin formularul descarcat de aici si trimis pe e-mail

În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat;

Reprezentantul societatii noatre va comunica ,fara intarziere ,confirmarea de primire a formularul de retragere in acelasi mod in care l-ati trimis.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecinţele retragerii

Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, exceptand costurile livrării, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări

Expediaţi produsele, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Sunteţi responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor.

Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor

Va rugam sa va asigurati ca ati verificat specificatiile produsului si compatibilitatea acestuia prin vizitarea paginii producatorului inainte de a-l cumpara.

Administratorul Expert scule (expertscule.ro) face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor de pe site, insa uneori acestea pot contine inadvertente (specificatiile sau pretul produselor modificate de catre producator fara preaviz sau viciate de erori de operare). Atentie: fotografiiile au caracter informativ si pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetele standard.

Frauda

In scopul accesarii si utilizarii anumitor sectiuni ale website-ului poate fi necesara crearea unui cont personal. Prin prezenta declarati ca va asumati integral responsabilitatea pentru toate si oricare dintre activitatile realizate prin intermediul contului pe care il deschideti pe website si, in consecinta, va sfatuim sa asigurati securitatea parolei contului sau a altor date de acces. In cazul in care securitatea contului pe care il detineti este compromisa, trebuie sa anuntati imediat administratorul site-ului.Expert scule (expertscule.ro) nu este responsabil pentru daunele care va sunt cauzate sau care sunt cauzate tertilor de orice fel, prin utilizarea neautorizata a contului.

Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului Expert scule (expertscule.ro), utilizatorul se declara de acord asupra faptului ca legile romane vor guverna Termenii si conditiile de utilizare si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara intre utilizatori si administratorii Expert scule (expertscule.ro) sau asociatii/partenerii/afiliatii acestuia. In cazul unor eventuale conflicte se va incerca mai intai rezolvarea acestora pe cale amiabila, iar daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat in instanta, in conformitate cu legile romane in vigoare.

Disponibilitatea serviciului

Administratorul Expert scule (expertscule.ro) isi rezerva dreptul de a modifica structura si interfata oricarei pagini sau subpagini a site-ului Expert scule (expertscule.ro) in orice moment si la orice interval de timp liber ales, avand dreptul de a intrerupe temporar sau permanent, partial sau in totalitate serviciile puse la dispozitia publicului prin intermediul acestui website fara vreo notificare prealabila individuala sau generala.

Daca aveti intrebari sau nelamuriri in legatura cu acesti termeni de utilizare, nu ezitati sa ne contactati prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email

Gestionarea Deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE)

Gestionarea Deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) este reglementată prin OUG Nr. 5 din 02.04.2015, care stabileşte măsuri pentru protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării acestor deșeuri.

Prin definiție, echipamentele electrice şi electronice (EEE) sunt echipamente care sunt dependente de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona  corespunzător sau echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi  câmpuri.

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) se referă inclusiv la componentele, subansamblele şi produsele consumabile care fac parte integrantă din EEE în momentul în care acesta devine deşeu.

Eliminarea DEEE, sub forma de deşeuri municipale nesortate, este interzisă. Ca urmare, persoanele fizice şi juridice care deţin DEEE, inclusiv cele provenite de la EEE importate pentru folosinţa proprie, au obligaţia de a preda DEEE către punctele  de colectare care se pot afla de la urmatoarea adresa  http://www.coltverde.ro/ro/locatii

 

La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligaţi sa preia DEEE in sistem «unul la unul», in mod gratuit, in aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcţii ca echipamentul nou furnizat și să informeze cumpărătorul despre aceasta posibilitate înainte de achiziţionarea produsului.

Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu doua linii in forma de X, ca in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari selective.